Имената на месеците, които използваме днес идват от Древен Рим.
Оригиналният римски календар има 10 месеца до 8 в. пр. Хр., когато Нума Помпилий добавя още два месеца – януари и февруари. Целта е годината да се изравни с лунната година и да стане 355 дни. Преди двата нови месеца да бъдат добавени, римляните считали зимния период, за период без месеци.
В миналото обаче нашите предци са използвали изцяло български имена за 12-те месеца от годината, които днес сме забравили.
Ето и забравените имена на месеците:
 
1. Просинец (Колог, Коложег, Голям Сечко), така предците ни наричат месец януари, или “месеца на горящия дънер”.
2. Съчен (Сечко, Малък Сечко) са старобългарските имена на месец февруари или “месецът на страшния лед”.
3. Сухи (Сух) е името за месец март или “сухият месец”
4. Брязок (Брезов) – така старите българи наричат месец април или “многоцветният месец”.
5. Тръвен (Тревен, Цветен), забравеното име на месец май или “тревистият месец”.
6. Изок (Червеник) е името на месец юни – “червеният месец”.
7. Чръвенъ (Жетар, Жътвар, Сърпен) е името, което предците ни изолзват за  месец юли или “месецът на жътвата”.
8. Зарев (Орач), така старите българи наричат месец август или “месецът на оранта”.
9. Руен (Руй) е името на месец септември, “изобилният месец”.
10. Листопад е старобългарското име на месец октомври или “месецът на падащите листа”.
11. Груден, така старите българи наричат месец ноември, “месецът на грудките”.
12. Студен е името на месец декември или “студеният месец”
 
 
Тези забравени имена, звучат по един особено красив начин и въпреки, че днес ние не ги използваме, е хубаво да знаем, че предците ни са дали различни, автентични, български имена на всеки един от месеците в годината.