В днешните български земи има множество обекти – скални светилища, пещери с естествена или издълбана от човешка ръка форма, съхранили следи от древния култ към скалата, към Природата, към Великата Богиня майка. Пещерата е и основен символ в най-важните християнски тайнства – Рождество и Възкресение.
 
Християнството прониква на Балканите още през апостолско време. През III – IV в., гоненията срещу християните създават първите предпоставки за укриване на вярващите в оформените вече непристъпни пещери и скални ниши.
И въпреки, че появата на скалните манастири се свързва предимно с утвърдилото се прз XIII – XIV в. християнско учение – исихазъм, откритите надписи доказват съществуването им като християнска обител по-рано – през X в., а възникването им още през IV – VI в. Превръщането им, обаче, в истински манастирски комплекси и техният разцвет като духовни средища става наистина през XIVв., когато българският цар Иван Александър официално признава исихазма (1360г.)
 
Въпреки, че са широко разпространени, предимно в Северна България, скалните църкви и манастири са слабо познати. Издълбани в отвесни скали, на височина, понякога достигаща до 60-70 м., повечето от тях са недостъпни без специална екипировка и съоръжения. Но тези тайнствени скални обители са съхранили много ценни графити – рисунки и надписи, както и стенописи с неоценима художествена стойност.
Този скален манастир е разположен на Шуменското плато, в близост до село Хан Крум, в западния склон на Калугеровия боаз. До манастира се стига по изсечена в скалата вита стълба, която в края си преминава в коридор, водещ към помещенията. За скалният манастир до село Хан Крум е използвана естествена пещера, която е била допълнително пригодена и дообработена за нуждите на монасите. Храмът е изкусно и прецизно изсечен направо в скалата. Манастирската църква се отличава от другите скални църкви в региона с това, че има конха. Освен църквата има още едно голямо помещение, което вероятно е било използвано като спално.
 
Манастирът до село Хан Крум е сред най-добре запазените скални манастири в България.