В Рила планина, разположени в живописни циркуси, под великолепни върхове се намират езерата Сълзата, Окото, Бъбрека, Близнака, Трилистника, Рибното и Долното.
Легендата
Много, много отдавна, когато все още съвременните хора не съществували,  по Земята се разхождали великани.
В тучните склонове на Рила планина живеели двама великани – мъж и жена. Били толкова силно влюбени един в друг, както се обичали двамата, толкова силно обичали и своя дом. Слънцето галело  планинските склонове, ветрецът нежно преминавал през всяка тревичка и цвете, а птички пеели толкова сладко.
Историята за тяхната любов и за прекрасният им дом се разчула из целия свят, всички се радвали и празнували чистата любов, дори стихиите се прекланяли пред нея.
Един ден злите сили минали покрай прекрасния дом на великаните. Видели любовта, красотата и хармонията, която цари в техния дом и завидели, решили да унищожат този малък Рай.
Черни облаци надвиснали над дома на великаните, а опустошителните ветрове минали през всичко на пътя си. Земетресения разтърсвали земята, а злите сили се радвали на бедствията.
 
Мъжът великан се впуснал с всички сили да брани своя дом и своята любима. Всяко  стръкче тревичка, всяко малко цвете и поточе били яростно пазени и великана, а за любимата си бил готов на всичко. Дълго време великанът се борел със свръхсили  и отбивал атаките на злите сили.
Това не се понравило на злите сили, озлобили се още повече и на всяка цена решили на завършат започнатото зло.
Силите на великанът намалели, изтощил се, но въпреки това продължил до сетния си дъх да брани своя дом. В една тежка битка силният великан паднал убит, а злите сили ликували.
Доволни от стореното, тръгнали, оставяйки след себе си разруха и нещастие. Жената великан била съсипана, изпитвала толкова голяма мъка, колкото до сега никой по земята не бил изпитал. Плачела неутешимо, а сълзите и чисти и бистри се стичали по хребетите право в долчинките. Дните минавали, а жената плачела ли плачела… Бистри езера се образували от тези сълзи, а чистотата им поразявал всеки, който ги зърнел.