Асоциация „Академика 21“ е асоциация на хабилитираните преподаватели в областта на екранните изкуства от всички висши учебни заведения в България, която към този момент наброява 56 членове. Основана е през 2003 година от акад. Людмил Стайков, проф. Венец Димитров, проф. Михаил Мелтев, проф. Иван Георгиев – Гец, проф. Павел Милков, проф. Мариана Евстатиева Биолчева, проф. Александър Грозев, проф. Божидар Манов, проф. Иван Ничев и проф. д-р Станислав Семерджиев. Първи неин председател става акад. Людмил Стайков. Днес „Академика 21“ се ръководи от проф. Емилия Стоева. Асоциацията периодично награждава изявени български творци и организации, подкрепящи българската култура.
 
На 3 юни „Академика 21“ организира международната конференция на тема „Филмът – културна ценност или комерсиален продукт?” с участието на експерти в различни области на съвременното кино. В рамките на конференцията своите доклади ще прочетат преподаватели от НАТФИЗ, БАН, НБУ и двама международни гости: проф. д.н. Мая Димитрова, проф. д.н. Любомир Халачев, проф. д-р Иво Драганов, доц. д-р Деян Статулов, доц. д-р Иван Иванов, доц. д-р Радостина Нейкова, д-р Красимира Иванова, д-р Христо Бонев, Боряна Матеева, Здравко Ружев, проф. Уилсън Лазарети и доц. Фернандо Галрито.
 
Международната конференция ще бъде открита от проф. д-р Станислав Семерджиев и ще се проведе на отворени врати в Аулата на НАТФИЗ от 10.00 ч