Днес честваме деня на Св. мъченици Акиндин, Пигасий, Афтоний, Елпидифор и Анемподист.
По времето на царуването на Саворий и Сапорий II през IV век Св. мъченици Акиндин, Пигасий, Афтоний, Елпидифор и Анемподист били хвърлени в огнена пещ за христовата вяра.
 
Св. Мъченици Акиндин, Пигасий и Анемподист служели в царския дворец при персийския цар Сапор.
В началото на своето царуване, Сапор не гонел християните, тъй като искал да живее в мир с император Константин Велики. След смъртта на Константин, жреците в двора на цар Сапор убеждавали царя, че поданиците християни заговорничат.
Сапор поискал персите – християни да се отрекат от вярата си, но  това не се случило. Започнало свирепо гонение.
Довели при царя трима негови придворни: Акиндин, Пигасий и Анемподист, обвинени, че изповядват християнската вяра.  Царят им обещавал блага, само за да се откажат от вярата си, но те не склони. Започнали страшни изтезания, а един от мъчителите – Автоний, обърнал вярата си, като видял каква твърдост проявяват осъдените.  Автоний мигновено бил осъден на смърт.
Светите мъченици Акиндин, Пигасий и Анемподист, след като били измъчвани и изтезавани, били изгорени.