Според християнската религия, седем са първенствуващите ангели, наречени Архангели, които стоят край Бога и всеки един от тях има своя мисия. Един е „известител на тайните човешки”, друг е „церител на недъзите”, а Архангел Михаил е „пазител на душите и борец против злото”.
 
Българската православна църква почита днес паметта на св. Архангел Михаил. Църковният празник е наричан от народа Архангеловден.
 
Според православната църква Св. Михаил е един от седемте първенстващи ангели, стоящи винаги пред престола на Господ.
 
Денят на Св. Архангел Михаил – военачалник на цялото небесно войнство от ангели и архангели, е вторият по значимост след Димитровден есенен празник на Българската православна църква.
 
Светецът символизира тържеството на доброто, светлината и справедливостта. В църковната иконография е изобразен с копие в ръка, тъпчещ с краката си дявола.
В българската народна традиция Архангеловден се свързва с почитта към мъртвите и душата на човека. На Св. Архангел Михаил се е паднала задачата да отделя душата на човека от тялото, затова в съботата преди празника се прави Архангелова задушница, една от трите големи задушници през годината.
 
В българските вярвания Свети Рангел (Архангел Михаил) бил един от братята светци-юнаци, на когото при подялбата на света се паднали мъртвите души. Вярвало се, че той взима душата на умиращия, подавайки му обикновено ябълка (китка). По тази причина той бива възприеман от населението като ангел на смъртта и оттук идват народните му названия – душовадник, вадидушник.
 
Поверието гласи, че ако мъртвият си отива с усмивка, значи свети Рангел му е дал ябълка, а ако умира в конвулсии, светията му е подал да изпие горчива чаша. Смятало се, че след като извади душата светията отвеждал душата в отвъдното, където го чакал Св.Петър. Заедно премервали на везните греховете на душата и после я изпращали в Райската градина или във вечните мъки на Ада.
 
Денят е последният от големите есенни празници. Той поставя началото на период, в който хората се вглеждат в себе си, подреждат ценностите си и се подготвят за голямото коледно чудо – раждането на Христос.
 
В много райони на страната на този ден се коли курбан за светеца и се правят обредни хлябове, напомнящи на хлябовете, приготвяни за погребение или помен. Най-възрастният човек в дома разчупва хляба на кръст, обръщайки се към Свети Архангел, Свети Никола и всички светци с молитвата:”Помагайте ни, почитаме ви и сечем колач да се роди ръж до тавана!”
 
Този ден е празник за всички ангели и серафими. Ангелите са пазители на човешкия род, а при раждането си всеки човек получава свой ангел хранител. Той го предпазва от зла участ, нещастия и скърби и му посочва праведния път, щом съгреши, но не е принуден да бди над човека вечно и не прощава всички човешки грехове.
 
Архангел Михаил представя Божието слово;
Aрхангел Гараил е носител на Божията сила;
Рафаил е лечител на недъзите;
Уриил – просветител на душите;
Салафиил – молител и застъпник пред Бога;
Иехудиил – прославящ Господа;
Варахиил – подател на Божиите благословения.
 
Църквата се обръща с молитва към ангелите да ни закрилят и избавят от изкушенията на лукавия и неговите зли духове. В молитвата си към своя ангел–хранител молещият изрича думите: “Свети ангеле, който си ми даден от Бога, добри мой пазителю, моля ти се, избави ме от всякакви напасти, спаси ме от скърби!”, а при всяка служба на просителното молебствие се обръща към Бога с надеждата да бъде благословен с “мирен ангел, верен наставник, пазител на нашите души и тела”.
 
На този ден празнуват: Ангел, Ангела, Алина, Ангелина, Ангелинка, Анжело, Анжела, Архангел, Гавраил, Гаврил, Мила, Милко, Милка, Милан, Милен, Милена, Миленка, Михаил, Михаел, Михаела, Михаила, Огнян, Огняна, Пламен, Пламена, Рада, Ради, Радивой, Радина, Радка, Радко, Радул, Радмила, Радослав, Радослава, Ростислав, Ростислава, Радостин, Радостина, Райко, Райна, Райчо, Рангел, Рая, Раян, Руси, Серафим и производните им.