Международният ден на Слънцето се организира ежегодно на доброволна основа от Международната асоциация за слънчева енергия.
Една от основните цели на този ден е да привлече вниманието на обществеността към необятните възможности на устойчивите енергийни източници и тяхното използване за решаване на екологични проблеми.
Слънцето, вятърът, вълните и биомасата са заобикалящи ни енергийни източници, достъпни за употреба.
Слънцето е един неизчепаем източник на енергия, възобновяем и екологичен с множество възможности за практическо приложение. Впечатляващо е, че слънцето дава на Земята 80 хиляди милиарда киловата в секунда, което е няколко пъти повече от всички електроцентрали в света. Един квадратен метър от слънцето излъчва 62 900 енергийни киловата, което приблизително се равнява на мощността на милиард електрически крушки.
Максимизирайки използването на слънчеви технологии, много държави биха могли да намалят зависимостта си от електроенергията, произведена от изкопаеми горива. Тази промяна в енергийната индустрия може значително да намали нивата на замърсяване в целия свят.