Велики петък или Разпети петък (Царски часове, Вечерня с изнасяне на Плащеницата, вечерта – Опело Христово). Това е най-тъжния ден от страстната седмица. На този ден Божият син претърпява неимоверни страдания. На този ден е разпнат на кръст, “изтезаван за нашите беззакония и мъчен за нашите грехове”. Исус е пренесен в жертва за спасението на човечеството.
 
След дългите часове на бичуване и унижения, които Исус трябвало да изтърпи пред еврейската тълпа, Пилат казал: „Давам ви Исус. Вие можете да правите с Него каквото искате.” След тези думи страданията на Спасителя продължили към своята кулминация. Фарисеите и еврейските първенци ликували. За да се подиграят с „Царя на Юдея”, римските войници короновали Исус с трънен венец и го наметнали с червена дрипа, вместо плащеница. Стоварили тежкия кръст върху раменете му и го повели по Пътя на страданието (лат. Via Dolorosa). С крясъци и хули тълпата тръгнала след римските войници.
 
На хълма Голгота край Ейрусалим, когато Христос бил разпнат, над земята внезапно се спуснал мрак. Според библейския текст, макар че бил още светъл и горещ ден, станало толкова тъмно, че хората едва се виждали един друг. Настъпили смут и страх.
 
Мъките на Изкупителя, прикован към кръста, продължили с часове. Последното, което казал Исус, било: „Господи, прости им. Те не знаят какво правят. Предавам духа си в твоите ръце”. Като произнесъл тези думи, Той издъхнал. Тогава, според библейското предание, земята се разтресла, и тежката завеса в Йерусалимския храм се разкъсала на две. Присъстващите се разбягали. Много от тях съжалили, че искали смъртта му и повярвали, че на кръста наистина е бил Син Божий.
 
В петъка след залез слънце (събота според еврейския денонощен цикъл) скърбящите близки на Исус свалили тялото му от кръста и го положили в гробница.
 
Разпети петък е ден за душевно пречистване. В храмовете се отслужва Неговото опело/ на Исус/. Според православната традиция в края на вечерняка се изнася Плащеницата и се слага за поклонение. Православните християни минават под масата с Плащеницата в знак на смирение, покаяние и си вземат осветен здравец от храма. Католиците пък на този ден се покланят на Светия Кръст. На Разпети петък постът е особено строг. За духовните лица Църквата повелява да не ядат и да не пият нищо, дори вода. За Разпети петък народът казва, че и пиле не пее, и гнездо не вие. Затова на този ден не се похваща никаква работа.
През ІV век Разпети петък е установен като отделен празник, докато пасхалната неделя е изцяло посветена на славното възкресение на Господ Исус Христос. В същото време с навлизането на все по-голям брой обращеници измежду езичниците и особено след узаконяването на християнството в Римската империя все по-голям брой езически ритуали се превръщат в част от празнуването на Великден. Отчасти това се дължи на факта, че някои от новоповярвалите не могат напълно да се откъснат и разграничат от езическата култура, в която са израснали. От друга страна, това е следствие и от насилственото на някои места налагане на християнството, при което отсъства вътрешната промяна на покаяние и искрено обръщане от езичество към Бога.
 
Народът казва, че на Разпети петък и пиле не пее, и гнездо не вие. Всяко живо същество страда. В този ден никой не подхваща каквато и да е работа.
 
Източници: http://velikden.praznuvai.com,  https://ladyzone.bg , https://horoskop.rozali.com